Vacciner mod Covid-19

Pfizer-BioNTech, Cominarty® er godkendt til vaccination af personer over 16 år. Der gives 2 doser á 0,3 ml i skuldermusklen (deltamusklen) med 21 dages interval. Vaccinen har vist at give ca.  95 % beskyttelse mod COVID-19. Der kan først forventes fuld beskyttelse 7 dage efter 2. vaccinedosis, men man har allerede en vis beskyttelse 7-10 dage efter 1. vaccinedosis. Beskyttelsen mellem 1. og 2. dosis er ca. 52%.

Moderna® er godkendt til vaccination af personer over 18 år. Der gives 2 doser á 0,5 ml i skuldermusklen (deltamusklen) med 28 dages interval. Vaccinen har vist at give ca.  94 % beskyttelse mod COVID-19. Der kan først forventes fuld beskyttelse 14 dage efter 2. vaccinedosis, men man har allerede en vis beskyttelse 7-10 dage efter 1. vaccinedosis. Beskyttelsen efter 1. dosis er ca. 80 %.

Da ovenstående vacciner indeholder fedtpartikler, er det kontraindiceret at vaccinere personer med kendt allergi overfor macrogoler. Dette betyder at du ikke skal vaccineres hvis du er allergisk overfor macrogol.

COVID-19 vaccine AstraZeneca er godkendt til vaccination af personer på 18 år og ældre. I de kliniske studier var mindre end 10 % ældre end 65 år. Derfor har Sundhedsstyrelsen vurderet at vaccinen bør prioriteres til personer under 65 år uden øget risiko for alvorligt forløb af COVID-19, indtil der foreligger flere data for effekt blandt ældre. Man bliver ikke syg af vaccinen.

Der gives 2 doser à 0,5 ml intramuskulært i deltamusklen med 4 til 12 ugers interval. I kliniske studier har vaccinen vist sig at give ca. 60 % beskyttelse mod COVID-19. Fuld beskyttelse kan først forventes 15 dage efter 2. dosis, men beskyttelsen starter ca. 3 uger efter 1. dosis. I studiet var der ingen af de vaccinerede deltagere, der blev indlagt med COVID-19. Så vaccinen beskytter mod svær COVID-19.

  • På nuværende tidspunkt ved man ikke hvor længe vaccinerne og om vaccinerne beskytter mod asymptomatisk infektion og forebygger videresmitte fra den vaccinerede. Vaccinerede personer bør derfor forsat følge sundhedsstyrelsens retningslinjer for at forebygge smitte med coronavirus.
  • Alle af ovenstående vacciner har bivirkninger. Generelt er der tale om milde og forbigående gener. De fleste vil opleve smerter samt rødme og hævelse på indstiksstedet. Øvrige almindelige bivirkninger er træthed, hovedpine, muskel- og ledsmerter, kulderystelser og let temperatur-stigning.
  • Ingen af ovenstående vaccinerne er godkendt til vaccination af gravide eller ammende.
  • Sundhedsstyrelsen anbefaler at personer, der har haft COVID-19 bliver vaccineret mindst 4 uger efter overstået infektion.
  • Pfizer-BioNTech, Cominarty®, Moderna® og COVID-19 vaccine AstraZeneca® kan godt gives på samme tid som fx influenza eller pneumokokvaccination. Dog skal anbefales det at injektionssted er fx i henholdsvis højre og venstre deltamuskel.