Influenzavaccinationer hos virksomheder sættes i bero

København, den 17. oktober 2020

Sundhedsstyrelsen har bedt alle aktører, private som offentlige, om at prioritere influenzavacciner til borgere i risikogrupper, sundhedsansatte samt plejepersonale. Det betyder, at alle aktører skal indstille al vaccination ude i virksomhederne, dog fraset arbejdspladser med sundhedsansatte og plejepersonale.

Danske Lægers Vaccinations Service har indtil videre i oktober måned bidraget med en landsdækkende vaccinationsindsats med over 1000 vaccinationsarrangementer målrettet borgere på plejehjem, immobile borgere, kronisk syge samt ældre og sårbare borgere. Vi var således klar til at vaccinere ude i virksomhederne, en indsats, vi har planlagt i 7 måneder. Vi har desuden forsøgt at være forudseende og derfor købt ekstra vacciner til alle målgrupper, da vi forventede en bred vaccinationsindsats.

Men vi har i går modtaget besked fra både Sundhedsstyrelsen samt Sundheds- og Ældreministeriet om, at myndighederne ikke på nuværende tidspunkt har et overblik over, hvor mange vacciner der stadig er tilgængelige, og hvori vi bliver bedt om at prioritere vaccination af risikogrupperne, så man er sikker på, at der forbliver nok vacciner til disse borgere. Og hvor vi bliver bedt om hjælp til at prioritere vaccinationsindsatsen. Disse opfordringer accepterer og følger vi naturligvis.

Hvad sker der så nu?

Vi sætter derfor flere end 1.200 virksomhedsaftaler i bero for at imødekomme anmodningen fra Sundheds – og Ældreministeriet om at allokere vores vacciner til en ekstra runde af vaccination af personer med øget risiko for at få komplikationer ved influenzasmitte.

Vi har vaccineret i mere end 20 år, og har ikke tidligere oplevet noget lignende. Vi støtter naturligvis op om anmodningerne fra myndighederne og håber på jeres forståelse. Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at kunne tilbyde vaccination til alle vores virksomhedskunder senere i år, men dette afhænger af kommende udmeldinger fra Sundhedsstyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet.

Vi holder jer naturligvis opdateret, når vi modtager mere information.

Med venlig hilsen

Carsten Schade Larsen                                  Andrew Paulsen

Medicinsk Direktør                                        Administrerende Direktør