Gratis for risikogrupperne

OBS! Gratisordningen ophørte 15. januar 2021. Den kommende influenzavaccinationssæson forventes at begynde 1. oktober 2021.

Sæsoninfluenza medfører hvert år stor sygelighed, samt en stigning i hospitalsindlæggelser og dødelighed. Alvorlige tilfælde rammer især ældre mennesker og personer med visse kroniske lidelser.

Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor sæson-influenzavaccination af personer tilhørende nedenstående risikogrupper og influenzavaccination er derfor gratis for alle personer i følgende risikogrupper:

 • • Personer, der er fyldt 65 år inden den 15. januar 2021
 • • Førtidspensionister
 • • Kronisk syge, som nævnt i litra a-g, efter en lægelig vurdering:
 • a) Personer med kroniske lungesygdomme.
 • b) Personer med hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret, velreguleret forhøjet blodtryk).
 • c) Personer med diabetes 1 eller 2 (sukkersyge).
 • d) Herunder også HIV-smittede og medikamentelt immunsupprimerede personer, f.eks. i forbindelse med kemoterapi (vaccinér gerne i god tid før behandling påbegyndes for bedst mulig respons).
 • e) Personer med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft. Herunder personer med f.eks. påvirket respiration pga. muskulære sygdomme, neuromuskulære sygdomme, spasticitet, og/eller diverse multihandicaps.
 • f) Personer med kronisk lever- og nyresvigt.
 • g) Personer med andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko. Herunder personer med hæmoglobinopatier som seglcelleanæmi.
 • Personer med svær overvægt (vejledende BMI>40) efter en lægelig vurdering.
 • Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.
 • Gravide i 2. og 3. trimester. Gravide i 1. trimester vaccineres også, hvis den gravide tilhører en risikogruppe.

Vaccinationen skal foretages hvert år mellem oktober og januar, da influenzatyperne hele tiden ændrer sig.