Børn

Børn over 6 måneder, der har risiko for et alvorligt forløb af influenza, anbefales vaccination. Det er børn som behandles på børneafdelinger for sygdomme der påvirker lungefunktionen, hjertesygdomme, immundefekter mfl. Det anbefales ikke at børn med sukkersyge eller velbehandlet astma influenzavaccineres.

For vaccination af børn henvises til børnelæge eller praktiserende læge. En vejledning om influenzavaccination af risikobørn, udarbejdet af Dansk Pædiatrisk Selskab kan ses på Paediatri.dk. Danske Lægers Vaccinations Service vaccinerer ikke børn under 15 år, der henvises til egen læge.