Vidste du at…

  • …I lande som England, Tyskland, Holland og Spanien bliver ca 22 % af befolkningen vaccineret. I USA og Canada ca 30 %. I Danmark er det kun 12 % af befolkningen.
  • …Den Spanske syge var en influenzaepedemi der raserede i Europa og resten af verdenen i 1918 til 1919? Epidemien tog livet af godt 50 millioner mennesker, hvoraf ca. 14.000 var danskere.
  • … Der bruges halvandet hønseæg for hver influenzavaccine der bliver produceret. Alene i Europa bruges der årligt ca. 90 millioner æg til produktion af influenzavacciner.