Gratis for risikogrupperne

OBS! Gratisordningen er pt. ophørt. Sundhedsmyndighederne forventer i løbet af februar at offentliggøre hvilke af nedenstående grupper der fortsat kan modtage en gratis pneumokokvaccination. De forventer desuden også at den bliver udvidet til yderligere grupper.

Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination mod lungebetændelse med vaccinen Pneumovax (PPV23) af personer der tilhører nedenstående risikogrupper og vaccinationen er derfor gratis for alle personer i følgende risikogrupper:

 • Personer der er fyldt 65 år 
 • Personer på plejehjem samt personer i boliger for ældre,  handicap boliger, plejeboligbebyggelser og friplejeboliger
 • Personer, som har en kronisk lidelse som nævnt i litra a til h, efter en lægelig vurdering:
  a) Personer med manglende eller dysfunktion af milten.
  b) Personer med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  c) Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt.
  d) Personer med liquorlækage.
  e) Personer med tidligere invasiv pneumokoksygdom.
  f) Personer med Cochlear implantation.
  g) Personer med stamcelletransplantation.
  h) Personer med organtransplantation.
 • Personer, der ikke er fyldt 18 år, og som har en kronisk sygdom som nævnt i litra a til h, efter en lægelig vurdering.
  a) Personer med cyanotiske hjertesygdomme.
  b) Personer med hjerteinsufficiens.
  c) Personer som har gennemgået palliativ operation for hjertesygdom.
  d) Personer med hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation.
  e) Personer med kronisk lungelidelse (fx cystisk fibrose).
  f) Personer med hypodynamisk respirationsinsufficiens
  g) Personer med nefrotisk syndrom
  h) Personer med immundefekter, eksklusiv agammaglobulinæmi og SCID.
 • Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering er i særlig høj risiko for invasiv pneumokok sygdom
Beskyttelsen efter vaccination aftager over 5 år. Er du tidligere blevet vaccineret mod pneumokokker (PPV23) så bør revaccination tidligst ske efter 6 år.