Sygeforsikringen danmark

Hvis man ikke hører til blandt den del af befolkningen, der er dækket af gratisordningen, er det fortsat muligt at få en vaccination mod influenza.

En Influenzavaccination koster normalt kr. 240, men såfremt man får sin vaccination på et af de mange vaccinationsarrangementer, betaler man kun

kr. 200

.

Halvdelen refunderes

Hvis man er medlem af Sygeforsikringen “danmark” er man berettiget tilskud.

Siden den 1. januar 2010 har Sygeforsikring “danmark” ydet et tilskud til vaccination på 50% af den afholdte udgift til vaccinationen. Såfremt du oplyser, at du er medlem af Sygeforsikringen “danmark” inden vaccinationen, indberetter Danske Lægers Vaccinations Service elektronisk til Sygeforsikringen “danmark”.

Se nærmere på Sygeforsikringen “danmarks” hjemmeside.