Om os

Klagevejledning

Sådan kan du klage til Danske Lægers Vaccinations Service

Hvis du vil klage over din behandling, skal du rette henvendelse til vaccination@dlvs.dk

Om din klage
Det letter behandlingen af din klage, hvis du skriver, hvad du er utilfreds med, og hvorfor du er det.

Når du har klaget
Når vi har modtaget din klage, undersøger vi sagen hurtigst muligt. Vores målsætning er at give dig et hurtigt svar, men en kompliceret sag kan være vanskelig at afgøre på kort tid. Hvis vi får behov for yderligere oplysninger om dit vaccinationsforløb eller andre forhold der er i klagen, kontakter vi dig.

Klage over bivirkninger
Du kan ikke klage til Danske Lægers Vaccinations Service over bivirkninger du har fået i forbindelse med de vacciner du har fået. Vi vil gerne vide hvis du oplever bivirkninger, rådgive dig om hvad du kan gøre ved dem. Hvis det er relevant, så indberetter vi dem også gerne til Lægemiddelstyrelsen. Ønsker du at klage over bivirkninger skal det ske til Patienterstatningen.

Hvis vi ikke bliver enige
Hvis vi ikke bliver enige kan du klage til Styrelsen for Patientklager.