Person­data­poli­tik

Denne politik om behandling af personoplysninger beskriver, hvorledes European LifeCare Group A/S samt alle datterselskaber, herunder Danske Lægers Vaccinations Service ApS (samlet “ELCG”, “os”, “vores”, “vi”) indsamler og behandler oplysninger om dig.

Vi udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR) som trådte i kraft den 25. maj 2018.

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger for at sikre en høj sundhedsfaglig kvalitet samt tilbyde den bedst mulige service i forhold til at drive vaccinationsklinikker, udfra den til enhver tid gældende lovgivning for dataindsamling og databehandling.

Vi tager databeskyttelsesforordningen (baseret på EU’s General Data Protection Regulation – GDPR) seriøst, og vi gør løbende en indsats, for at leve op til kravene for god datasikkerhed og privatlivsbeskyttelse. Vi anvender samarbejdspartnere til at understøtte vores service, og vi stiller høje krav til deres standard. Vores leverandører handler på vores instruks, og vi holder et konstant fokus på vores kunders privatliv.

1. Personoplysninger
Vi anmoder alene om oplysninger som vi vurderer er relevante for den behandling eller service som du har anmodet om. Vi indsamler personlige data i forbindelse med tidsbestilling, i forbindelse med vaccination samt under konsultation på vores klinikker.

De personoplysninger vi registrer er:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og personnummer

 • Information om dit helbred

 • Tidligere vaccinationer samt information om allergier

 • Information om dit rejsemål

 • Feedback via vores kundeundersøgelser eller klagesager

 • Information om din konsultation inklusiv dato, tid, sted, klinik og vaccinatøren, som udførte konsultationen/konsultationerne

 • Anden information som vurderes at være relevant.

2. Indsamling af person- og kundeoplysninger
Vi indsamler personoplysninger via telefonsamtaler, på vores hjemmeside og i forbindelse med vaccination eller konsultation på følgende måder:

 • Når du booker tid til vaccination enten online eller over telefonen

 • Til vaccinationskonsultationerne i vores klinikker

 • I forbindelse med vaccination ved vaccinationsarrangementer

 • Gennem kontakt via e-mail eller telefon før eller efter vaccinationskonsultationen

I nogle tilfælde modtager vi personoplysninger fra tredjeparter f.eks. fra arbejdsgiver omkring en forretningsrejse eller arbejdsopgaver hvor arbejdsgiver betaler for vaccinationerne på vegne af deres ansatte. Vi indsamler kun data som er nødvendigt for at vi kan udføre vores vaccinationsservice i henhold til gældende lovgivning herunder selskabets journalføringspligt.

3. Datatrafik
For at forbedre din oplevelse og for at forbedre vores online service kan vi, når du bruger vores hjemmesider, bruge “cookies” til at gemme og nogle gange spore oplysninger om dig.

ELCG deler ikke disse oplysninger med tredjeparter.

Du kan læse vores cookiepolitik her.

4. Grundlag for behandling af person- og kundeoplysninger
For at være kunde hos os er du som følge af lovgivningen forpligtet til at give os en række oplysninger. Eksempler på den slags oplysninger er nævnt i forudgående afsnit.

Lovgrundlaget for vores behandling er journalføringsbekendtgørelsen, databeskyttelsesloven samt anden til enhver tid gældende lovgivning.

5. Deling af person- og kundeoplysninger
Under behørig hensyntagen til gældende lovgivning og i det omfang det er påkrævet eller hensigtsmæssigt for at kunne levere den ønskede service deler vi dine data med:

 • Sundhedsfagligt personale herunder evt. konsulenter m.v. som bidrager til eller er ansvarlige for din behandling, herunder

 • Personale og klinikker inden for ELCG

 • Administrative medarbejdere har adgang til data i det omfang det er nødvendigt for at kunne bidrage til at levere de ønskede ydelser, som f.eks. i forbindelse med oprettelse af aftaler, udfærdigelse af fakturaer m.v.

 • Offentlige myndigheder

 • Tredjeparter som betaler for vaccination, f.eks. myndigheder eller arbejdsgivere

 • Underleverandører f.eks. telefonselskaber i forbindelse med udsendelse af påmindelse om aftale via sms.

6. Hvor længe gemmer vi dine data
Vi gemmer dine personlige data så længe det enten er påkrævet efter gældende lovgivning eller så længe vi vurderer det kan være relevant af sundhedsfaglige årsager eller af hensyn til vores fortsatte servicering af dig.

Da oplysninger om vaccinationer principielt kan være relevante hele livet har vi ingen faste rutiner for at slette sådanne data.

7. Dine rettigheder
Dine rettigheder er som følger:

 • Du har ret til at få oplysninger om behandlingen af dine data

 • Du har ret til få udleveret kopi af dine personlige data

 • Du har ret til at få korrigeret fejl i dine personlige data

 • Du har ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data

 • Du har ret til at begrænse brugen af dine personlige data

 • Du har ret til at få dine personlige data slettet

Bemærk dog at visse former for data under den gældende lovgivning helt eller delvist er undtaget fra ovenstående rettigheder.

8. kontakt
Har du spørgsmål til vores privatlivspolitik, eller har du indsigelser i forbindelse med vores behandling af dine data kontakt venligst:

European LifeCare Group A/S
Gladsaxevej 376, 1
2860 Søborg
Att.: Den Persondata Ansvarlige

Eller via e-mail til: dpo@dlvs.dk