Forskningsprojekt - FOr personer der er fyldt 65 år
OBS! Vær opmærksom på, at du kun vil modtage en influenza vaccination og kan ikke blive vaccineret mod Covid-19 til forskningsarrangementerne.

Hjælp os med at blive klogere

I samarbejde med forskningsenheden på Afdeling for Hjertesygdomme, Herlev og Gentofte Hospital hjælper Danske Lægers Vaccinations Service nu med at lave dette forskningsprojekt for at undersøge, om højdosis influenzavaccinen i sidste ende kan føre til færre hospitalsindlæggelser med influenza, lungebetændelser og hjerte-kar-sygdom. Derfor tilbyder vi nu, at personer over 65 år kan deltage i forskningsprojektet. Projektet er en fortsættelse af sidste års forskningsprojekt, hvor vi undersøgte, om denne type studie kunne lade sig gøre med gode resultater til følge.

Vi udførte et forsøg sidste år med gode resultater – læs mere her

Ligesom sidste år vil der blive trukket lod mellem højdosis og standarddosis, så halvdelen af deltagerne får den ene, og den anden halvdel får den anden. Du vil blive oplyst, hvilken vaccine du får. Vi forventer at rekruttere op mod 104.000 deltagere i år og 104.000 igen næste år. Deltagelse i studiet kræver kun fremmøde til selve vaccinationen – opfølgning sker helt automatisk via de danske helbredsregistre.

Er højdosis influenzavaccine en fordel?

Influenza kan føre til et alvorligt sygdomsforløb, specielt blandt personer over 65 år. I influenzasæsonen 2021/2022 blev alle personer over 82 år tilbudt en højdosis influenzavaccine. Men undersøgelser viser, at personer fra 65 år også kunne have gavn af en højdosis influenzavaccine. Det tyder nemlig på, at en højdosis influenzavaccine nedsætter risikoen for influenzainfektion med yderligere 25 % i forhold til personer, der har fået standarddosis. Samtidig viser undersøgelserne, at højdosis ikke er forbundet med flere alvorlige bivirkninger end standarddosis. Det er dog endnu uvist, om den nedsatte risiko også medfører en lavere risiko for hospitalsindlæggelser med influenza, lungebetændelse og hjerte-kar-sygdom.

Tilmeld dig forskningsprojektet

OBS! Vi åbner løbende flere tider.

I videoen nedenfor giver den forsøgsansvarlige læge, professor Tor Biering-Sørensen, yderligere information om projektet.

Afspil video
Her kan du downloade forsøgets skriftlige deltagerinformation og samtykkeerklæring:
(Nedenstående downloads er kun til gennemlæsning. Du giver dit endelige samtykke med NEMID/MITID ved tidsbestlling.)

Spørgsmål og svar

Du kan tilkendegive din interesse i deltagelse i forskningsprojektet om højdosis influenzavaccination allerede i dag. Det gør du her på siden.

Du vil blive underrettet via e-mail, når der bliver åbnet for booking.

Selve vaccinationerne vil foregå fra 1. oktober 2022

Du kan deltage i forskningsprojektet uanset, hvor du bor i landet. Både standarddosis og højdosis bliver givet på alle DLVS’ vaccinationsklinikker i hele Danmark. Du kan vælge vaccinationsklinikken nærmest dig, når du booker tid til vaccinationen.

Når der bliver åbnet for booking, vil du kunne tilmelde dig her på siden. Her vil du kunne booke tid til vaccination et sted tæt på dig. Efter booking vil vi bede dig om at underskrive samtykke hjemmefra, så der på selve vaccinationsdagen kun skal trækkes lod og vaccineres.

Det er helt frivilligt at deltage i forskningsprojektet. Du kan til enhver tid aflyse din booking, hvis du ikke ønsker at deltage alligevel.

Halvdelen af deltagerne i forskningsprojektet får en højdosis influenzavaccine, og den anden halvdel får en standarddosis influenzavaccine. Det er tilfældigt, hvem der vil få hvilken vaccine, og du vil blive oplyst om du får den ene eller den anden.

Efter man har fået influenzavaccinen på en af vores klinikker, vil deltagerne blive holdt øje med i tilfælde, at de bliver utilpas som bivirkning af vaccinen. I de tilfælde står vores sundhedspersonale klar til at hjælpe.

Du skal ikke møde op til andet end vaccinationen. Al opfølgning sker via de landsdækkende danske helbredsregistre og opslag i patientjournaler. Når forskningsprojektet er afsluttet, vil du kunne få information om resultaterne på følgende link: https://minvaccination.dk/forskning/resultater.

Vi forventer at rekruttere 208.000 deltagere i forskningsprojektet over influenzasæsonerne 2022/2023 og 2023/2024.

Du kan når som helst og uden at give en grund aflyse din tid. Det gør du ved at ringe ind til os på tlf: 88 30 01 02.

Influenza kan føre til et alvorligt sygdomsforløb specielt blandt personer over 65 år. I samarbejde med forskningsenheden på Afdeling for Hjertesygdomme, Herlev og Gentofte Hospital hjælper DLVS med at lave et forskningsprojekt for at undersøge, om højdosis influenzavaccinen i sidste ende kan føre til færre hospitalsindlæggelser med influenza, lungebetændelse og hjerte-kar-sygdom blandt personer mellem 65 og 84 år.

Hidtidige undersøgelser har vist, at højdosisvaccinen reducerer risikoen for influenzainfektion med ca. 25% hos personer over 65 år sammenlignet med højdosis, men der er endnu ikke udført et stort lodtrækningsforsøg til undersøgelse af effekterne på indlæggelser og dødsfald.

Forskningsprojektet vil foregå på Danske Lægers Vaccinations Services klinikker, og det er arrangeret af forskningsenheden på Afdeling for Hjertesygdomme, Herlev og Gentofte Hospital. Medicinalfirmaet Sanofi har doneret højdosisvaccinerne og finansieret andre udgifter i forbindelse med projektet.

Dette projekt er en fortsættelse af sidste års forskningsprojekt, hvor vi undersøgte, om denne type studie kunne lade sig gøre med gode resultater til følge.

Højdosis influenzavaccinen indeholder 4 gange så meget inaktiveret influenzavirus som standarddosis, hvilket bevirker et markant større antistofrespons og dermed en bedre beskyttelse mod influenza.

Lignende forsøg har påvist, at højdosis influenzavaccine ikke er forbundet med flere alvorlige bivirkninger sammenlignet med en standarddosis. Højdosis kan være forbundet med en kraftigere reaktion ved indstiksstedet.

Let ømhed, rødme og hævelse ved indstiksstedet ses. Let feber, hovedpine, udslæt, muskel- og ledsmerter kan forekomme. Allergiske
reaktioner kan forekomme.

Hvis du får det dårligt efter at have fået vaccinen står sundhedspersonalet på vores klinikker klar til at hjælpe dig. Hvis der efterfølgende opstår komplikationer, vil den forsøgsansvarlige læge tage sig af det.

Vi opfordrer alle deltagere til at læse pjecen: ”Forsøgspersoners rettigheder i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt”, som er lavet af Videnskabsetisk Komité, og dokumentet om deltagerinformation.

Man får ikke penge for at deltage, og vi tilbyder ligeledes ikke rabat for deltagelse i forskningsprojektet.

Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du kontakte vores callcenter på 88 30 01 02 på hverdage fra kl. 08:30-11:30 og 12:00-15:00