Forskningsprojekt - FOr personer der er fyldt 65 år
OBS! yderligere information angående forskningsprojekt vil komme sommeren 2023

Hjælp os med at blive klogere

I samarbejde med forskningsenheden på Afdeling for Hjertesygdomme, Herlev og Gentofte Hospital hjælper Danske Lægers Vaccinations Service nu med at lave dette forskningsprojekt for at undersøge, om højdosis influenzavaccinen i sidste ende kan føre til færre hospitalsindlæggelser med influenza, lungebetændelser og hjerte-kar-sygdom. Derfor tilbyder vi nu, at personer over 65 år kan deltage i forskningsprojektet. Projektet er en fortsættelse af sidste års forskningsprojekt, hvor vi undersøgte, om denne type studie kunne lade sig gøre med gode resultater til følge.

Vi udførte et forsøg året 2021 – 2022 med gode resultater – læs mere her

Ligesom sidste år vil der blive trukket lod mellem højdosis og standarddosis, så halvdelen af deltagerne får den ene, og den anden halvdel får den anden. Du vil blive oplyst, hvilken vaccine du får. Vi forventer at rekruttere op mod 104.000 deltagere i år og 104.000 igen næste år. Deltagelse i studiet kræver kun fremmøde til selve vaccinationen – opfølgning sker helt automatisk via de danske helbredsregistre.

Er højdosis influenzavaccine en fordel?

Influenza kan føre til et alvorligt sygdomsforløb, specielt blandt personer over 65 år. I influenzasæsonen 2021/2022 blev alle personer over 82 år tilbudt en højdosis influenzavaccine. Men undersøgelser viser, at personer fra 65 år også kunne have gavn af en højdosis influenzavaccine. Det tyder nemlig på, at en højdosis influenzavaccine nedsætter risikoen for influenzainfektion med yderligere 25 % i forhold til personer, der har fået standarddosis. Samtidig viser undersøgelserne, at højdosis ikke er forbundet med flere alvorlige bivirkninger end standarddosis. Det er dog endnu uvist, om den nedsatte risiko også medfører en lavere risiko for hospitalsindlæggelser med influenza, lungebetændelse og hjerte-kar-sygdom.

Resultater fra forskningsprojekt 2021/2022

I året 2021 til 2022 udførte vi forsøg med gode resultater, læs mere her!