Er højdosis influenzavaccine en fordel?

Influenza kan føre til et alvorligt sygdomsforløb, specielt blandt personer over 65 år. I influenzasæsonen 2021/22 blev alle personer over 82 år tilbudt en højdosis influenzavaccine. Men undersøgelser viser, at personer fra 65 år også kunne have gavn af en højdosis influenzavaccine. Det tyder nemlig på, at en højdosis influenzavaccine nedsætter risikoen for influenzainfektion med yderligere 25 % i forhold til personer, der har fået standarddosis. Samtidig viser undersøgelserne, at højdosis ikke er forbundet med flere alvorlige bivirkninger end standarddosis. Det er dog endnu uvist, om den nedsatte risiko også medfører en lavere risiko for hospitalsindlæggelser med influenza, lungebetændelse og hjerte-kar-sygdom.

Hjælp os med at blive klogere

I samarbejde med forskningsenheden på afdeling for Hjertesygdomme, Herlev og Gentofte Hospital hjælper DLVS med at udføre forskningsprojektet DANFLU-2 for at undersøge, om højdosis influenzavaccinen i sidste ende kan føre til færre hospitalsindlæggelser med influenza, lungebetændelser og hjerte-kar-sygdom. Derfor tilbyder vi, at personer over 65 år kan deltage i forskningsprojektet. 

Aktuelle projekt blev igangsat i influenzasæsonen 2022/2023 og fortsætter nu i denne sæson. Overordnet set er projektet en fortsættelse af pilotforsøget DANFLU-1, hvor vi i influenzasæsonen 2021/2022 undersøgte, om denne type studie kunne lade sig gøre med gode resultater til følge – læs mere her.

Der er ikke flere ledige tider. Projektet starter op igen i efteråret 2024 .

Sådan foregår det:

Der vil være mulighed for deltagelse i influenzasæsonerne 2023/2024 og 2024/2025 på vaccinationsarrangementerne i hele Denmark. Takker du ja til at deltage, vil der ved selve vaccination blive trukket lod mellem standardvaccinen og højdosisvaccinen, og du vil få oplyst, om du får den ene eller den anden.


I videoen nedenfor giver den projektsansvarlige læge, professor Tor Biering-Sørensen, yderligere information om projektet.

Spørgsmål og svar

Du kan tilmelde dig forskningsprojektet om højdosis influenzavaccination allerede i dag. Det gør du her på siden.

Efter din tilmelding er registreret kan du booke tid til vaccinationen et sted tættest på dig.

 

Selve vaccinationerne vil foregå fra 1. oktober 2022 i sæsonen 2022/2023, fra 28. september 2023 i sæsonen 2023/2024 og fra 1. oktober 2024 i sæsonen 2024/2025.

Du kan deltage i forskningsprojektet uanset, hvor du bor i landet. Både standarddosis og højdosis bliver givet ved alle DLVS’ vaccinationsarrangementer i hele Danmark. Du kan vælge det arrangement nærmest dig, når du booker tid til vaccinationen.

Du tilmelder dig her på www.minvaccination.dk ved at udfylde dine kontaktoplysninger og booke tid til den ønskede vaccinationsdato. Efter booking vil der være mulighed for at underskrive samtykke hjemmefra, så der på selve vaccinationsdagen kun skal trækkes lod og vaccineres.

Du kan godt deltage igen i år, hvis du var med sidste år. Hvis du vælger at deltage i år, vil der blive trukket lod mellem de to vacciner på ny.

Det er helt frivilligt at deltage i forskningsprojektet. Du kan til enhver tid aflyse din booking, hvis du ikke ønsker at deltage alligevel.

Halvdelen af deltagerne i forskningsprojektet får en højdosis influenzavaccine, og den anden halvdel får en standarddosis influenzavaccine. Det er tilfældigt, hvem der vil få hvilken vaccine, og du vil blive oplyst om du får den ene eller den anden.

Efter man har fået influenzavaccinen ved et vaccinationsarrangement, vil deltagerne blive bedt om at blive på lokationen i 15 min. i tilfælde af evt. bivirkninger af vaccinen. Hvis bivirkninger skulle indtræffe, vil vores sundhedspersonale være klar til at hjælpe.

Du skal ikke møde op til andet end vaccinationen. Al opfølgning sker herefter via de landsdækkende danske helbredsregistre og opslag i patientjournaler. Når forskningsprojektet er afsluttet, vil du kunne få information om resultaterne på følgende link: https://minvaccination.dk/forskning/resultater.

Vi forventer at rekruttere ca. 287.000 deltagere i forskningsprojektet over influenzasæsonerne 2022/2023, 2023/2024, og 2024/2025.

Du kan når som helst og uden at give en grund aflyse din tid. Du kan aflyse din tid via den bekræftelsesmail, du modtager ved tidsbestilling.  

Alternativt kan du ringe til os på  tlf. 88 30 01 02. 

Influenza kan føre til et alvorligt sygdomsforløb specielt blandt personer over 65 år. I samarbejde med forskningsenheden på Afdeling for Hjertesygdomme, Herlev og Gentofte Hospital hjælper DLVS med at lave et forskningsprojekt for at undersøge, om højdosis influenzavaccinen i sidste ende kan føre til færre hospitalsindlæggelser med influenza, lungebetændelse og hjerte-kar-sygdom blandt personer over 65 år.

Hidtidige undersøgelser har vist, at højdosisvaccinen reducerer risikoen for influenzainfektion med ca. 25% hos personer over 65 år sammenlignet med standarddosis, men der er endnu ikke udført et stort lodtrækningsforsøg til undersøgelse af effekterne på indlæggelser og dødsfald.

Forskningsprojektet vil foregå ved Danske Lægers Vaccinations Service vaccinationsarrangementer i hele landet, og er arrangeret i samarbejde med forskningsenheden på Afdeling for Hjertesygdomme, Herlev og Gentofte Hospital. Medicinalfirmaet Sanofi har doneret højdosisvaccinerne og finansieret andre udgifter i forbindelse med projektet.

Aktuelle projekt blev igangsat i influenzasæsonen 2022/2023 og fortsætter nu i denne sæson.

Overordnet set er projektet en fortsættelse af pilotforsøget DANFLU-1, hvor vi i influenzasæsonen 2021/2022 undersøgte, om denne type studie kunne lade sig gøre med gode resultater til følge – læs mere her.

Højdosis influenzavaccinen indeholder 4 gange så meget inaktiveret influenzavirus som standarddosis, hvilket bevirker et markant større antistofrespons og dermed en bedre beskyttelse mod influenza.

Lignende test har påvist, at højdosis influenzavaccine ikke er forbundet med flere alvorlige bivirkninger sammenlignet med en standarddosis. Højdosis kan være forbundet med en kraftigere reaktion ved indstiksstedet.

Opkastning, skælven, utilpashed, reaktioner, ømhed ved stikkestedet, nedsat appetit, muskelsmerter, hovedpine og irritabilitet er blandt de mest almindelige bivirkninger ved en standarddosis influenzavaccine.

Hvis du får det dårligt efter at have fået vaccinen står sundhedspersonalet på vores klinikker klar til at hjælpe dig. Hvis der efterfølgende opstår komplikationer, vil den projektansvarlige læge tage sig af det.

Vi opfordrer alle deltagere til at læse pjecen: ”Forsøgspersoners rettigheder i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt”, som er lavet af Videnskabsetisk Komité, og dokumentet om deltagerinformation.

Visse studier har tydet på, at influenzavaccination kunne være forbundet med en lavere risiko for Covid-19-infektion og lavere risiko for et alvorligt Covid-19-forløb. Denne sammenhæng vil vi undersøge nærmere i det aktuelle forskningsprojekt.

Det er gratis at deltage, og man får ikke penge for at deltage.

Hvis du ønsker mere information om forskningsprojektet, kan du kontakte os på telefon: 88 30 01 02.

Telefonen er åben fra 8.30-16.00.

En subgruppe på op til 2.000 deltagere vil under 2023/2024-sæsonen indgå i et understudie, hvor de skal pode sig selv for influenza hjemmefra, når de oplever symptomer på influenzasygdom, samt rapportere deres symptomer i et spørgeskema over 14 dage. Deltagerne vil få udleveret podesæt umiddelbart inden vaccinationen og blive instrueret i at pode sig selv i næse og svælg. Podningerne foregår derhjemme og skal derefter indsendes til Statens Serum Institut. Deltagerne vil også blive bedt om dagligt at rapportere deres symptomer i et spørgeskema i 14 dage efter symptomerne startede. Deltagerne vil få svar på deres podning, så snart den er modtaget og analyseret.