Influenzavaccination

Hver vinter i Danmark oplever vi ca. 6-10 uger med større eller mindre epidemier med sæsoninfluenza.

For de fleste er sæsoninfluenza heldigvis kun en ubehagelig oplevelse med høj feber, utilpashed, hovedpine, muskelsmerter, nedsat appetit og tør hoste, som varer 5-6 dage, men ofte med behov for 3-4 dages sengeleje. Sæsoninfluenza er dog associeret med en betydelig overdødelighed. Hyppigste komplikation er lungebetændelse enten forårsaget af influenzavirus eller sekundær bakteriel lungebetændelse især hos ældre med kroniske medicinske sygdomme.

4-valent influenzavaccine

Danske Lægers Vaccinations Service vaccinerer med den 4-valente influenzavaccine. Vaccinen indeholder to influenza A-stammer og begge B-stammer, hvilket giver en højere beskyttelse mod influenza.

Sæsoninfluenza

Sæsoninfluenza er en smitsom infektionssygdom som skyldes influenzavirus. Sygdommen smitter ved direkte kontakt eller dråbeinfektion, f.eks. ved host og nys. Sæsoninfluenza kan ramme alle mennesker og efterlader ikke varig immunitet. Almindelig vintersnue er ikke influenza.

Tal og forekomst

Sæsoninfluenza optræder i epidemier af 6-10 ugers varighed, oftest i perioden december-marts. Influenzaepidemier rammer ca. hver andet år, og under en influenzaepidemi rammes flere end 1 million danskere. Ved en influenza epidemi øges dødeligheden i Danmark med mellem 1000 og 2000 mennesker. Ni ud af ti af disse er mennesker over 65 år.

Symptomer

Sæsoninfluenza viser sig ved en pludselig udtalt sygdomsfornemmelse ledsaget af høj feber med kulderystelser, muskelømhed, hoste og hovedpine. Almindeligvis bedres sæsoninfluenza efter 3–5 dage, og de fleste er raske efter 1 uge.

Hos nogle kan der dog opstå komplikationer, for eksempel lungebetændelse, som betyder at sygdommen varer længere. Det er primært ældre og kronisk syge som rammes af de komplicerede forløb.

Influenza vaccination

Det er ikke muligt at forebygge sæsoninfluenza med motion, kost eller frisk luft. Den mest effektive måde at mindske risikoen for at blive smittet, er ved at lade sig vaccinere. Hos yngre, raske personer forebygger vaccination 50-70 % af alle sygdomstilfælde. Verdenssundheds organisationen, WHO, og de amerikanske sundhedsmyndigheder angiver, at influenzavaccination kan sænke sygeligheden blandt raske arbejdere.Hos ældre personer er beskyttelsen mod alvorlige komplikationer, hospitalsindlæggelser og dødsfald omkring 50%. For at beskytte ældre over 85 år bedst muligt vil disse i år få en særlig højdosis 4-valent influenzavaccine. Beskyttelsen indtræder 2-3 uger efter vaccination og varer ca. 6 måneder.

 

 

Virkninger og bivirkninger ved vaccination?

Vaccination mod influenza beskytter de fleste, men ikke alle. Så du kan godt få influenza selvom du er vaccineret, men sjældent i alvorlig grad. Vaccinationen kan give bivirkninger som ømhed dér hvor man bliver stukket, feber eller utilpashed, Symptomerne forsvinder generelt i løbet af et par dage. Vaccinen kan ikke i sig selv give influenza, da influenzavaccinen ikke indeholde noget levende influenzavirus. Man bør ikke blive vaccineret, hvis man er allergisk over for æg, da vaccinen er produceret på æggeproteiner. Har man feber på vaccinationsdagen, bør vaccinationen udskydes til feberen har lagt sig.