Om Covid-19

Coronavirus Infectious Disease 19 (COVID-19) er betegnelsen for sygdommen forårsaget af et nyt coronavirus, Severe Acute Respiratory Coronavirus 2 (SARS-CoV-2).

SARS-CoV-2 smitter via dråbesmitte (hoste, nys m.v.) og kontaktsmitte (håndtryk, berøring af genstande m.v.). Tiden fra smitte til debut af symptomer er gennemsnitlig 5-6 dage, men op til 14 dage. Heldigvis er de fleste (80 %) symptomfri eller har et mildt forløb hvor de hyppigste symptomer er feber, tør hoste og træthed. Sjældnere symptomer er ondt i halsen, hovedpine, muskelsmerter, diarre, øjenbetændelse og tab af lugte- smagssans. Nogle vil efter 7-10 dage udvikle symptomer på lungebetændelse med vejtrækningsbesvær eller åndenød og smerter eller trykkende fornemmelse i brystet og få behov for indlæggelse og iltbehandling. Få vil udvikle svær COVID-19 med behov for respiratorbehandling og risiko for at dø.

Nogle grupper er i øget risiko for at få et svær forløb af COVID-19. Den øgede risiko ses hos ældre personer, især over 65-70 år, og personer, der i forvejen er syge og svækkede af kronisk sygdom såsom kræft, hjerte-kar-sygdom, lungesygdomme og dårligt reguleret sukkersyge. Risikoen for et alvorligt sygdomsforløb stiger også ved svær overvægt med BMI over 30-35 og øges yderligere, hvis man også har andre risikofaktorer.