Vacciner

Om Covid-19

Coronavirus Infectious Disease 19 (COVID-19) er betegnelsen for sygdommen forårsaget af et nyt coronavirus, Severe Acute Respiratory Coronavirus 2 (SARS-CoV-2).

SARS-CoV-2 smitter via dråbesmitte (hoste, nys m.v.) og kontaktsmitte (håndtryk, berøring af genstande m.v.). Tiden fra smitte til debut af symptomer er gennemsnitlig 5-6 dage, men op til 14 dage. Heldigvis er de fleste (80 %) symptomfri eller har et mildt forløb hvor de hyppigste symptomer er feber, tør hoste og træthed. Sjældnere symptomer er ondt i halsen, hovedpine, muskelsmerter, diarre, øjenbetændelse og tab af lugte- smagssans. Nogle vil efter 7-10 dage udvikle symptomer på lungebetændelse med vejtrækningsbesvær eller åndenød og smerter eller trykkende fornemmelse i brystet og få behov for indlæggelse og iltbehandling. Få vil udvikle svær COVID-19 med behov for respiratorbehandling og risiko for at dø.

Nogle grupper er i øget risiko for at få et svær forløb af COVID-19. Den øgede risiko ses hos ældre personer, især over 65-70 år, og personer, der i forvejen er syge og svækkede af kronisk sygdom såsom kræft, hjerte-kar-sygdom, lungesygdomme og dårligt reguleret sukkersyge. Risikoen for et alvorligt sygdomsforløb stiger også ved svær overvægt med BMI over 30-35 og øges yderligere, hvis man også har andre risikofaktorer.

Cominarty® er godkendt til vaccination af personer over 16 år. Der gives 2 doser á 0,3 ml i skuldermusklen (deltamusklen) med 21 dages interval. Vaccinen har vist at give ca.  95 % beskyttelse mod COVID-19. Der kan først forventes fuld beskyttelse 7 dage efter 2. vaccinedosis, men man har allerede en vis beskyttelse 7-10 dage efter 1. vaccinedosis. Beskyttelsen mellem 1. og 2. dosis er ca. 52%.

Moderna® er godkendt til vaccination af personer over 18 år. Der gives 2 doser á 0,5 ml i skuldermusklen (deltamusklen) med 28 dages interval. Vaccinen har vist at give ca.  94 % beskyttelse mod COVID-19. Der kan først forventes fuld beskyttelse 14 dage efter 2. vaccinedosis, men man har allerede en vis beskyttelse 7-10 dage efter 1. vaccinedosis. Beskyttelsen efter 1. dosis er ca. 80 %.

COVID-19 vaccine AstraZeneca er godkendt til vaccination af personer på 18 år og ældre. I de kliniske studier var mindre end 10 % ældre end 65 år. Derfor har Sundhedsstyrelsen vurderet at vaccinen bør prioriteres til personer under 65 år uden øget risiko for alvorligt forløb af COVID-19, indtil der foreligger flere data for effekt blandt ældre. Man bliver ikke syg af vaccinen.

Der gives 2 doser à 0,5 ml intramuskulært i deltamusklen med 4 til 12 ugers interval. I kliniske studier har vaccinen vist sig at give ca. 60 % beskyttelse mod COVID-19. Fuld beskyttelse kan først forventes 15 dage efter 2. dosis, men beskyttelsen starter ca. 3 uger efter 1. dosis. I studiet var der ingen af de vaccinerede deltagere, der blev indlagt med COVID-19. Så vaccinen beskytter mod svær COVID-19.

På nuværende tidspunkt ved man ikke hvor længe vaccinerne og om vaccinerne beskytter mod asymptomatisk infektion og forebygger videresmitte fra den vaccinerede. Vaccinerede personer bør derfor forsat følge sundhedsstyrelsens retningslinjer for at forebygge smitte med coronavirus.

Alle af ovenstående vacciner har bivirkninger. Generelt er der tale om milde og forbigående gener. De fleste vil opleve smerter samt rødme og hævelse på indstiksstedet. Øvrige almindelige bivirkninger er træthed, hovedpine, muskel- og ledsmerter, kulderystelser og let temperatur-stigning.

Ingen af ovenstående vaccinerne er godkendt til vaccination af gravide eller ammende.

Sundhedsstyrelsen anbefaler at personer, der har haft COVID-19 bliver vaccineret mindst 4 uger efter overstået infektion.

Pfizer-BioNTech, Cominarty®Moderna® og COVID-19 vaccine AstraZeneca® kan godt gives på samme tid som fx influenza eller pneumokokvaccination. Dog skal anbefales det at injektionssted er fx i henholdsvis højre og venstre deltamuskel.

Symptomerne på COVID-19 ligner de symptomer, som vi kender fra andre luftvejsinfektioner, fx forkølelse og influenza.

Typiske symptomer er:

 • Feber
 • Tør hoste
 • Vejrtrækningsbesvær
 • Træthed
 • Tab af smags- og lugtesane
 • Muskelsmerter
 • Ondt i halsen

 

Nogle kan også opleve andre symptomer, som fx kvalme og opkast.

Symptomerne kan variere fra person til person, og symptomerne, fx om man har feber eller ej, kan ikke bruges til at udelukke, at man har COVID-19. 

Alle får tilbudt vaccination mod Covid-19 bortset fra børn under 16 år samt gravide og ammende, da vaccinerne ikke er undersøgt og godkendt til de grupper.

Sundhedsstyrelsens har prioriteret, at vaccination overordnet bliver tilbudt i følgende rækkefølge:

 1. Personer som bor i plejebolig mv.
 2. Personer med alder ≥ 65 år som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp.
 3. Personer med alder ≥ 85 år.
 4. Personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion.
 5. Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19.
 6. Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19 eller pårørende, som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson.
 7. Personer på 80-84 år.
 8. Personer på 75-79 år.
 9. Personer på 65-74 år.
 10. Personer på under 65 år, som har tilstande og sygdomme, som medfører øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19.
 11. Personale, der varetager øvrige samfundskritiske funktioner.
 12. Øvrige befolkning, fx segmenteret efter alder.

Messenger-RNA (mRNA) vacciner (Pfizer-BioNTech, Cominarty® og Moderna®)

mRNA er naturligt forekommende signalstoffer i kroppen, der koder for dannelsen af proteiner. mRNA-vaccinerne mod COVID-19 indeholder mRNA, der koder for dannelse af spike-proteinet. For at mRNA kan komme ind i cellerne er det pakket ind i små fedtpartikler (nanolipidpartikler). Når vaccinen gives i skuldermusklen (deltamusklen), optages fedtpartiklerne i cellerne og frigør mRNA. Cellerne vil herefter producere spike-proteinet, som immunsystemet vil reagere på. Vaccinerne indeholder ikke levende virus og både mRNA og fedtpartiklerne bliver hurtigt nedbrudt i kroppen.

Klik her for uddybende information angående vaccinens funktion.